Browsing: insurance

विमा म्हणजे काय? Insuranceतांत्रिक भाषेत, हा जोखीम व्यवस्थापनाचा एक प्रकार आहे ज्यामध्ये विमा उतरवलेली संस्था एखाद्या लहान आर्थिक नुकसान भरपाईच्या…

टर्म इन्शुरन्स म्हणजे काय? Term insurance आयुर्विम्याचे दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे टर्म इन्शुरन्स Term insurance आणि दुसरा कायमस्वरुपी विमा.…