Browsing: 100rs 100rsnote newsnote

मोदी सरकारने नोटाबंदी केल्यानंतर उद्भवलेली समस्या आपण अनेक जणांनी अनुभवली आहे. एटीएम च्या बाहेर लागलेल्या रांगा, वस्तू खरेदी करण्यासाठी खिशात…