Browsing: guaranty

एखादी गोष्ट खरेदी करताना चिकित्सक मनोवृत्तीने ग्राहक प्रत्येक गोष्ट तपासत असतात. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू असो किंवा घरात घेण्यासाठी कोणतेही मोठे सामान…